Phong thuỷ là gì ?

Phong thuỷ là gì ?

Phong thuỷ là gì ? Theo từ điển Hán Việt thì Phong là gió, Thuỷ là nước. Phần lớn chỉ quan niệm...