Phúc Hưng Golden Bình Phước

Dự án đầu tiên có công viên nhạc nước tại Bình Phước, chỉ từ 1,5tỷ/nền và nhiều chính sách ưu đãi khác.