Fiato Premier

Dự án còn sót lại tại Thành Phố Thủ Đức, mặt tiền đường Tô Ngọc Vân